KiVa -programmet minskar effektivt mobbning i skolorna

KiVa har evaluerats i en omfattande randomiserad studie med 117 pilotskolor och 117 kontrollskolor. Programmet har visat sig signifikant minska både själv- och kompisraporterad mobbning(1).

Programmet påverkar många former av mobbning, som verbal, fysisk, och nätmobbning(2). Dessutom har positiva effekter på skoltrivsel, studiemotivation och prestationrapporterats(3). KiVa minskar även ångest och depression samt har en positiv effekt på elevernas uppfattning av sina kompisar(4). Exceptionella 98 % av mobbade som diskuterade med skolans KiVa-team upplevde att situationen förbättrats(5).

Slutligen visade finländska data, som insamlats från de mer än 1000 skolorna som började använda KiVa på hösten 2009, att efter ett år av användning av programmet hade både antalet mobbade och mobbande elever signifikant minskat(6).

KiVa-programmet vann priset för European Crime Prevention Award år 2009.

 

Referenser:

1. Kärnä, A., Voeten, M., Little, Y., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa anti-bullying program; Grades 4-6. Child Development, 82, 311-330

2. Salmivalli, C., Kärnä, A., & Poskiparta, E. (2011). Counteracting bullying in Finland: The KiVa program and its effects on different forms of being bullied. International Journal of Behavioral Development, 35, 405-411.

3. Salmivalli, C., Garandeau, C., & Veenstra, R. (2012). KiVa Anti-Bullying Program: Implications for School Adjustment. In G. Ladd & A. Ryan (Eds.), Peer Relationships and Adjustment at School. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

4. Williford, A., Noland, B., Little, T., Kärnä, A., & Salmivalli, C. (2012). Effects of the KiVa anti-bullying program on adolescents’ perception of peers, depression, and anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 289-300. 

5. Garandeau, C., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (under bearbetning). Tackling acute cases of bullying: Comparison of two methods in the context of the KiVa antibullying program.

6. Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2011). Going to Scale: A nonrandomized nationwide trial of the KiVa antibullying program for comprehensive schools. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 796-805.