Oldaltérkép | Keresés

Szülői kézikönyv
Információk szülők számára
A KiVa-iskola bántalmazás-ellenes iskola Útmutató szülőknek dióhéjban
Alapvető tudnivalók a bántalmazásról
Mi a bántalmazás? A bántalmazás különböző formái A bántalmazás az egész osztályra kihatással van Mi áll a bántalmazás hátterében? Miről ismerhető fel a bántalmazott tanuló?
Bántalmazás-ellenes intézkedések otthon és az iskolában
Intézkedések az iskolában
Intézkedések otthon
Kapcsolódó kutatások és tanulmányok

Intézkedések az iskolában

Intézkedések az iskolában

A KiVa-program

A KiVa az iskolai bántalmazás kezelésére és megelőzésére kifejlesztett tudományosan megalapozott oktatási program.

 

KiVa

Iskolaszintű intézkedések

A KiVa-program információkkal szolgál a bántalmazásról és az iskola munkatársait felkészíti a probléma kezelésére. A bántalmazás elleni sikeres fellépés érdekében valamennyi érintett együttműködésére épít. A program részét képezik a tanári és a szülői megbeszélésekre szánt anyagok is. A felügyelő tanárok fényvisszaverő anyagból készült mellényt kapnak, mely jól észrevehetővé teszi őket, és emlékezteti mind a tanulókat, mind pedig őket magukat arra, hogy ők felelősek a közösség biztonságáért.

Osztályszintű intézkedések

A KiVa-program 10 db kétszer 45 perces foglalkozásból és a tanév során elvégzendő feladatokból áll. A programban részt vevő évfolyamok tanulóinak havonta egyszer vagy kétszer van KiVa-foglalkozásuk. A foglalkozásokon szó esik egymás megbecsüléséről, a bántalmazásról és arról, hogy miként lehet csoportként működni. A foglalkozásoknak különféle feladatok és csoportos tevékenységek is részei. A témák és a foglalkozások kiegészülnek még a KiVa-játékkal. A számítógépes játékban a tanulók bántalmazás-ellenes szituációkban vesznek részt egy virtuális iskolában, és tevékenységükről folyamatos visszajelzést is kapnak. Azok a tanulók, akiknek van otthon internet-hozzáférésük, otthon is játszhatják a játékot. Kérje meg gyermekét, hogy mutassa meg Önnek a KiVa-játékot!

Az osztályban végzett munka célja az, hogy felkészítse a tanulókat a bántalmazás-ellenes fellépésre. Arra, hogy ahelyett, hogy hallgatólag támogatják, vagy még biztatják is a bántalmazót, segítsék bántalmazott társukat, és így kifejezzék, nem tűrik el a bántalmazást. A bántalmazásnak akkor lehet véget vetni, ha a csoportnormák megváltoznak és kialakul a közös felelősségérzet.

Intézkedések az egyes bántalmazási esetekben

A KiVa-program nem csupán a bántalmazás megelőzésére fektet nagy hangsúlyt, hanem arra is, hogy minél hatékonyabban megoldja az egyes bántalmazási eseteket. Minden a programban részt vevő iskolának van egy speciális egysége, egy KiVa-team-je. Ez a csapat legalább három tanárból vagy az iskola más beosztású munkatársából áll. A team tagjait képzés keretében felkészítik arra, hogy a konkrét bántalmazási eseteket kezeljék. Ők az iskola szakértői a bántalmazással kapcsolatos kérdésekben, problémákban.

Amikor egy szülő bántalmazással kapcsolatos problémával fordul az iskolához, vagy egy tanuló bántalmazási esetet jelez a tanárnak, a pedagógus először is tisztázza, hogy valóban módszeres bántalmazásról vagy csak alkalmi konfliktusról, félreértésről vagy ártalmatlan vitáról van-e szó. Minden olyan esetben, amikor kiderül, valóban bántalmazás történt, ezt jelzik a KiVa team-nek, mely aztán az érintett gyerekek bevonásával foglalkozik a problémával. A KiVa-team tagjai először az áldozattal beszélgetnek, majd utána az összes olyan tanulóval is, aki részt vett a bántalmazásban. Ezután valamennyi érintett tanuló együtt részt vesz egy csoportfoglalkozáson. Miután sikerült megállapodásra jutni abban, hogy a bántalmazók miként fognak magatartásukon változtatni, kitűzik egy újabb találkozó időpontját. Ezek az utánkövető megbeszélések biztosítják, hogy a bántalmazás valóban megszűnjön.

A szülőket minden a gyermeküket érintő olyan esetről tájékoztatják, amellyel a KiVa-team foglalkozik. Ha szükséges, a szülőket is behívják egy beszélgetésre az iskolába. A bántalmazási esetekkel kapcsolatos megbeszélések azonban elsősorban a tanulók és az iskolában dolgozó felnőttek részvételével zajlanak. 

 

A KiVa-program iskolaszintű célja,

 

hogy az iskola dolgozóit megfelelő ismeretek átadásával felkészítse arra, hogy elkötelezetten fellépjenek a bántalmazás ellen. A KiVa felügyelő tanárok jól látható, KiVa emblémás mellényt viselnek, mely felhívja a figyelmet a programra. Osztályszinten a program célja az, hogy a tanulók a bántalmazót hallgatólagosan vagy szóval és tettel is támogató magatartását úgy alakítsuk, hogy a diákok – korábbi viselkedésükkel ellentétben – bántalmazott társuk védelmére keljenek, és így kifejezzék, nem tűrik el a bántalmazást. Az egyes tanulók szintjén az a cél, hogy az akut bántalmazási eseteket a lehető leghatékonyabban kezeljük. Azért, hogy a bántalmazás valóban megszűnjön, az egyes helyzetek kezelésének része az utánkövető megbeszélés is.