Üdvözlünk a KiVa-iskolában!

A KiVa egy innovatív, iskolai tantervbe épített antibullying program, amely a bántalmazással és annak hátterében zajló folyamatokkal foglalkozó legmodernebb kutatások felhasználásával került kidolgozásra.

Megelőzés, beavatkozás és monitorozás

A KiVa egy bizonyítékokon alapuló program, melynek célja a bántalmazás megelőzése, valamint a bántalmazási esetek hatékony kezelése. Mindamellett, hogy a hangsúly a megelőzésen van, az esetkezelés is lényeges, ugyanis a megelőzésre tett erőfeszítések sem képesek egyszer s mindenkorra megszüntetni a bántalmazást, ezért szükség van olyan eszközökre, amelyeket egy bántalmazásos eset napvilágra kerülésekor alkalmazhatunk. A KiVa harmadik eleme az iskola helyzetének és az időbeli változásoknak a folyamatos monitorozása (ismételt állapotfelmérés) – ezt teszik lehetővé a KiVa részét képező online eszközök. Ezek az eszközök az egyes iskoláknak évente visszajelzéssel szolgálnak arról, hogyan sikerült a programot megvalósítaniuk, valamint az elért eredményeikről. 

A KiVa fő alkotórészei

A KiVa mind általános, mind célzott tevékenységeket magában foglal. Az általános tevékenységek, mint például a KiVa-tananyag (a diákoknak tartott foglalkozások és online játékok) az összes diákra irányulnak, és főként a bántalmazás megelőzésére összpontosítanak. A célzott tevékenységeket akkor kell alkalmazni, amikor fény derül egy bántalmazási esetre. Ezek kifejezetten azon gyermekekre és kamaszokra irányulnak, akik elkövetőként vagy áldozatként közvetlenül érintettek a bántalmazásban, valamint olyan osztálytársakra, akiket azzal bíznak meg, hogy támogassák az áldozatot. Az intervenciós lépések célja, hogy véget vessenek a bántalmazásnak.

A KiVa a bántalmazással és annak hátterében zajló folyamatokkal foglalkozó több évtizedes kutatásokon alapszik

A KiVa-t Finnországban, a Turkui Egyetemen dolgozták ki, a finn Oktatási és Kulturális Minisztérium finanszírozásával. Kidolgozói olyan szakértők, akik már évtizedek óta tanulmányozzák a bántalmazás jelenségét és mechanizmusait. A csapat vezetői Christina Salmivalli, PhD professzor és Elisa Poskiparta, PhD voltak.

Meggyőző bizonyítékok a program hatékonyságára nézve

Jelenleg számos antibullying program működik, sajnos azonban ezek közül csak keveset tanulmányoztak szigorú tudományos vizsgálatok keretében. Ez azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre hiteles bizonyíték arra nézve, hogy ezek a programok ténylegesen segítenek-e csökkenteni az iskolai bántalmazás előfordulását.

A KiVa bántalmazás-ellenes program hatásait számos tanulmány vizsgálta. A KiVa-kutatócsoport által összegyűjtött és elemzett adatokon túlmenően a finn Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet által gyűjtött független adatok is azt jelzik, hogy a KiVa-program széleskörű bevezetésének hála csökkent a bántalmazás és az áldozattá válás Finnországban. Jelenleg számos országban értékelik a KiVa-t – Hollandiában, Észtországban, Olaszországban, és Wales-ben már megjelentek az első nemzetközi tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a KiVa Finnországon kívül is hatékony.

Tapasztalaton alapuló tanulás a diákoknak tartott KiVa-foglalkozások során

A célzott tevékenységekre akkor kerül sor, amikor a nevelőtestület tudomására jut egy konkrét bántalmazási eset. Minden egyes esetet egy sor, az iskolában felállított KiVa-team és a diákok között zajló egyéni és csoportos beszélgetés útján kezelnek. Az áldozat több proszociális (azaz önkéntesen a másik ember javára cselekvő, empatikus) osztálytársát arra ösztönzik, hogy nyújtsanak támogatást áldozattá vált osztálytársuk számára.

A KiVa különböző korcsoportokat céloz meg

A KiVa három blokkból áll, amelyek közül jelenleg a Unit 1 és a Unit 2 állnak rendelkezésre Finnország határain kívül. A „Unit 1” a 6-9 éves kor közötti gyermekek számára lett kidolgozva. A „Unit 2” a 10-13 éves kor közötti gyermekeknek megfelelő.

Tanároknak, diákoknak és szülőknek szánt anyagok

A KiVa jelentős mennyiségű tanároknak, diákoknak és szülőknek szánt anyagot foglal magában, pl. tanári kézikönyveket, videókat, online játékokat, tanulói és tanári kérdőíveket, posztereket, mellényeket és szülői útmutatókat.

A KiVa-t nem egy egyéves projektnek szánták, hanem az iskolák bántalmazás-ellenes tevékenységének állandó részévé kell váljon!