Gyakran Ismételt Kérdések

 

K: Melyek a KiVa-program alapelvei?

V: A bántalmazás egy csoportos jelenség. Ezért a program fő célja a bántalmazást még annak megtörténtét megelőzően megakadályozni a csoportnormák befolyásolása útján, és azáltal, hogy az összes gyermekben kifejleszti annak képességét, hogy konstruktívan viselkedjen, vállaljon felelősséget azért, hogy nem ösztönzi a bántalmazást, illetve támogassa a rászoruló iskolatársait. Megelőző jellege mellett a KiVa a beavatkozást is segíti, világos iránymutatással szolgálva a bántalmazási esetek kezelésére vonatkozóan, amennyiben mégis előfordulnak.

 

K: A mi iskolánk is lehet KiVa-iskola?

Igen, Önök is lehetnek KiVa-iskola. Kezdésként vegyék fel velünk a kapcsolatot az erre szolgáló űrlap segítségével.
 

K: Milyen költségekkel jár a KiVa-iskolává válás?

A KiVa licenszdíjas termék, a partneriskolák számára a licenszdíj, tanévenként 5€/diák az iskola vagy a tagintézmény össztanulói létszámára vonatkoztatva a bevezetés évében. További években ez a díj mérséklődik 3€-ra.

 

K: Milyen anyagokat foglal magában a KiVa?

V: A KiVa számos fajta anyagból épül fel. Minden anyag két különböző korcsoport számára készült: a „Unit 1” a 6-9 évesek, míg a „Unit 2” a 10-13 évesek számára. Minden blokk tartalmaz a tanároknak, diákoknak és a szülőknek szóló anyagokat, ideértve a tanári kézikönyveket, diákoknak tartandó foglalkozások anyagait, szülői útmutatót, prezentációs grafikákat, videoklipeket, internetes játékokat, valamint online monitoring eszközöket.

 

K: Ki birtokolja a KiVa iskolai bántalmazás-ellenes programhoz fűződő jogokat?

A KiVa iskolai bántalmazás-ellenes program jogainak birtokosa a finn Oktatási és Kulturális Minisztérium. A Turkui Egyetem (engedélyezett partnereivel közösen) kizárólagos joggal rendelkezik a program Finnországon kívüli megvalósítására. A partnerszervezetek számára jogot biztosít a KiVa-termékek forgalomba hozatalára, terjesztésére, és értékesítésére, valamint a programhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására a programnak a partnerrel kötött licencszerződésben meghatározott régióban történő megvalósítása céljából.