A program hatékonyságának bizonyítéka Finnországban és más országokban

Finnországban a KiVa hatékonyságát egy nagymintás, tudományosan megalapozott módszerrel (RCT-kontrollal rendelkező randomizált vizsgálat) értékelték, amely 117 a programot megvalósító iskolát, valamint 117 kontrolliskolát ölelt fel. Kimutatták, hogy a program szignifikánsan1 csökkenti az áldozat vagy az iskolatársai által jelentett bántalmazási esetek és az áldozattá válás számát. Az áldozattá válás több formáját is befolyásolja, beleértve a verbális, kapcsolati, fizikai és internetes bántalmazást is2. Ezenkívül arról számoltak be, hogy pozitív hatást gyakorolt az iskola diákok általi megítélésére, a tanulási motivációra és az iskolai teljesítményre is3. Nem utolsó sorban pedig a KiVa csökkenti a szorongást és a depressziót, és pozitívan befolyásolja, hogy a diákok miként ítélik meg az osztályközösség légkörét. Az iskolai KIVA-teammel beszélgetéseket folytató áldozatok figyelemre méltó 98%-a úgy érezte, hogy a beavatkozás hatására javult a helyzete5. Végezetül pedig azon több mint 1000 finn iskola adatai, melyek 2009 őszén bevezették a KiVa-programot azt mutatta, hogy a megvalósítás első évét követően szignifikánsan csökkent mind az áldozattá válás, mind a bántalmazás6.

A KiVa-program 2009-ben elnyerte az Európai Bűnmegelőzési Díjat, 2012-ben a legjobb tudományos publikációnak járó Szociálpolitikai Díjat, valamint négy országos díjat 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben.

A rendszeresen bántalmazott és bántalmazó diákok aránya Finnországban

Jelenleg számos országban értékelik a KiVa-t – Hollandiában, Észtországban, Olaszországban, és Wales-ben már megjelentek az első nemzetközi tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a KiVa Finnországon kívül is hatékony.

A KiVa Olaszországban

A KiVa iskolai antibullying program RCT-kontrollal rendelkező randomizált vizsgálatára vonatkozó első pilot tanulmányt a 2013-2014-es tanévben készítették el. A minta 7 kísérleti általános és középiskolát tartalmazott, valamint 6 kontroll általános és középiskolát. Összességében 1.825 diák (920 KiVa programban részt vevő diák és 905 kontrollszemély) töltötte ki a kérdőívet a tanév elején és végén: 876 diák 4. osztályos, míg 949 diák 6. osztályos volt. Az eredmények szerint a program a bántalmazás elkövetése és az áldozattá válás szempontjából is bizonyítottan hatékony mind az általános, mind a középiskolákban: a KiVa-t bevezető általános iskolákban 52%-os csökkenést tapasztaltak az áldozattá válás, illetve 55%-os csökkenést a mások bántalmazása terén. A KiVa-t bevezető középiskolákban 6%-os csökkenést tapasztaltak az áldozattá válás, illetve 40%-os csökkenést a mások bántalmazása terén. Összességében véve az eredmények azt mutatják, hogy a KiVa bántalmazás-ellenes program Olaszországban is hatásos, mind az általános, mind a középiskolákban. A vizsgálattal kapcsolatos további információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ersilia Menesini professzor asszonnyal az Turn on JavaScript! e-mail címen.

A KiVa Hollandiában: Válogatott megállapítások, valamint új beavatkozások szükségessége

2014 májusában egy holland bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy az összes antibullying programot kiértékelje Hollandiában, beválasztotta a KiVa-t a legígéretesebb bántalmazás-ellenes programok közé. Egy Hollandiában végzett, RCT-kontrollal rendelkező randomizált vizsgálat első eredményei bizonyítékkal szolgálnak a KiVa hatékonyságára az alapfokú oktatásban: azon gyermekek aránya, akik azt állították, hogy bántalmazták őket, 29%-ról 13,5%-ra csökkent a KiVa-iskolákban, ezzel szemben a kontrolliskolákban 29%-ról 18,5%-ra (Veenstra, 2014).

A KiVa az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyságban a 2012-2013-as tanévben tizenhét iskola vett részt a KiVa „Unit 2” elemének kísérleti vizsgálatában (a 9-11 éves korosztályt érintette). Szignifikáns csökkenésről számoltak be a zaklatás és áldozattá válás terén. A tanárok pozitív visszajelzéseket adtak a tartalom, a foglalkozások megvalósíthatósága, valamint a diákok elkötelezettsége tekintetében. Ha többet szeretne megtudni az eredményekről, kérjük, kattintson ide. Jelenleg folyamatban van egy RCT-kontrollal rendelkező randomizált vizsgálat, melynek első eredményei a közeljövőben várhatók.

A KiVa antibullying program hatásairól szóló néhány válogatott tanulmány:

1Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program [A KiVa iskolai bántalmazás ellenes program nagyszabású értékelése]. Child Development, 82, 311-330.

2Salmivalli, C., Kärnä, A., & Poskiparta, E. (2011) Counteracting bullying in Finland: The KiVa program and its effects on different forms of being bullied [A bántalmazás elleni fellépés Finnországban: A KiVa program és annak hatásai a bántalmazás különböző formáira]. Egy különleges szakasz, amelyet C. Spiel, P. Smith, és C. Salmivalli szerkesztettek és ajánlottak fel publikálás céljából az International Journal for Behavioral Development részére, 35, 405-411.

3Salmivalli, C., Garandeau, C., & Veenstra, R. (2012). KiVa antibullying program: Implications for school adjustment [KiVa iskolai bántalmazás ellenes program: az iskolai beilleszkedésre gyakorolt hatások]. G. Ladd & A. Ryan (Eds.), Peer Relationships and Adjustment at School [Kortársi kapcsolatok és iskolai beilleszkedés] (279-307 o.). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

4Williford, A., Noland, B., Little, T., Kärnä, A., & Salmivalli, C. (2012). Effects of the KiVa Antibullying Program on adolescents’ perception of peers, depression, and anxiety [A KiVa iskolai bántalmazás ellenes program hatásai a kortársaik, depresszió és szorongás serdülők általi megítélésére]. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 289-300.

5Garandeau, C. F., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2014). Tackling acute cases of school bullying in the KiVa anti-bullying program: A comparison of two approaches [Az akut bántalmazási esetek kezelése a KiVa iskolai bántalmazás elleni programban: két megközelítés összehasonlítása]. Journal of Abnormal Child Psychology, 42, 981-991.

6Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2011). Going to scale: A nonrandomized nationwide trial of the KiVa antibullying program for comprehensive schools [Szélesebb rétegek elérése: a KiVa iskolai bántalmazás ellenes program országos szintű, nem randomizált kísérleti jellegű bevezetése felvételi kritériumokat nem támasztó állami iskolákban]. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 796-805.

Williford, A., Elledge, L., Boulton, A., DePaolis, K., Little, T., & Salmivalli, C. (2013). Effects of the KiVa Antibullying Program on Cyberbullying and Cybervictimization Frequency among Finnish Youth [A KiVa iskolai bántalmazás ellenes program hatásai az internetes bántalmazásra és az internetes zaklatás áldozatává válásra a finn fiatalság körében]. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 42, 820-833.

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2013). Effectiveness of the KiVa antibullying program: Grades 1-3 and 7-9 [A KiVa iskolai bántalmazás ellenes program hatásai 1-3., illetve 7-9. osztályban]. Journal of Educational Psychology, 105, 535-551.

Saarento, S., Boulton, A., & Salmivalli, C. (2014). Reducing Bullying and Victimization: Student- and Classroom-Level Mechanisms of Change [A bántalmazás és áldozattá válás csökkentése: változási mechanizmusok a diákok és az osztályok szintjén]. Journal of Abnormal Child Psychology, előzetes online publikáció.

Ahtola, A., Haataja, A., Kärnä, A., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2012). For children only? Effects of the KiVa antibullying program on teachers [Csak gyermekeknek? A KiVa iskolai bántalmazás ellenes program tanárokra gyakorolt hatásai]. Teaching and Teacher Education, 28, 851-859.

Haataja, A., Boulton, A., Voeten, M., & Salmivalli, C. (a nyomtatott sajtóban). KiVa antibullying curriculum in primary schools: Implementation and outcome [A KiVa iskolai bántalmazás ellenes program tanterve általános iskolákban: megvalósítás és eredmények]. Journal of School Psychology.