Missioon ja tegevused. Majandusaasta aruanded

Sihtasutus Kiusamise Vastu asutati 2012. aasta lõpus missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. 2. juunil 2015. aastal otsustasid asutajad muuta sihtasutuse nime SA-ks Kiusamisvaba Kool. Oma tegevustes lähtutakse põhikirjast ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

SA asutasid Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask.

2013/2014. kooliaastal piloteeriti Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi kahekümnes Eesti koolis. KiVa programm sisaldab nii ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit, tegevustesse on kaasatud kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdetakse iga õppeaasta maikuus toimuva uuringuga. Rahvusvaheline praktika näitab, et see Turu ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud programm on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. Eestis läbiviidud esimese mõju-uuringu tulemusel saab öelda, et pilootkoolides langes ohvrite osakaal KiVa tegevuste tulemusena 17,2%-i.

2014/2015. õppeaastal kasutas programmi 18 kooli ning ettevalmistustegevustega alustas 12 pilootaasta kontrollkooli, et programmi rakendamisega algust teha 2015/2016. õppeaastal. Kokku kuulus KiVa perekonda 2014/2015. õppeaastal 30 kooli üle Eesti. KiVa pikaajaline eesmärk on jõuda kiusamisvaba kooli programmiga kõikide Eesti koolideni. 2015/2016. õppeaastal liitus ettevalmistusfaasiga veel 8 uut kooli. Kõige täpsema loetelu KiVa perekonnaliikmetest leiad siit.

Sihtasutuse majandusaasta aruanded leiad järgmistelt linkidelt:
- 2014. aasta aruanne;
- 2015. aasta aruanne;
- 2016. aasta aruanne.