SA Kiusamisvaba Kooli tööd kiusuvaba haridustee nimel aitavad mh tagant tõugata mitmed vabatahtlikud. Et meie töö oleks veelgi tõhusam ja elujõulisem, kuulutasime 2014. aasta sügisel välja konkursi vabatahtlike leidmiseks ning järjekordse konkursi 2015. aasta sügisel.

Vabatahtlike meeskonnaga liituma pürgis 2014. aastal kokku 14 motiveeritud ja teotahtelist inimest. Nende hulgast välja valitud vabatahtlikud läbisid oktoobri lõpus ka lühikursuse, mille käigus saadi vajalikke teadmisi ja oskusi, kuidas toetada koolide kontaktisikuna KiVa programmi rakendamist. 2015. aasta jaanuaris alustaski 9 vabatahtlikku juba tegutsevate ja alles alustavate KiVa koolidega kontaktide loomist ja hoidmist.

Kuna KiVa koolide perekond aina kasvab, otsisime täiendavaid supervabatahtlikke ka 2015. aasta sügisel. Seekord oli huvitatud maailmaparandajaid oluliselt rohkem ning võimaluse meiega koos tegutseda sai 4 vabatahtlikku! 

Pildil 6 rõõmsat maailmaparandajat 2015. aasta jaanuarikuus toimunud KiVa uusaastakohtumisel Uuskasutuskeskuses. Tutvu meie vabatahtlikega lähemalt siin.

2015. aastal toimus vabatahtlike võrgustiku loomine ja koolitamine projekti „SA Kiusamise Vastu tugisüsteemide arendamine“ raames. Projekti rahastas EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK, www.kysk.ee).