Kas Sinu kool soovib saada KiVa kooliks? Suurepärane! Liitumiseks on alati hea aeg! Praegu aga see kõige parem! Nimelt just nüüd on võimalik saada nende koolide hulka, kes hakkavad sel sügisel tegema ettevalmistusi, et programmi kasutamisega alustada 2018. aasta sügisel.

Jah, ettevalmistused kestavad terve aasta. Tõhus kiusuennetus lihtsalt on nii mitmetahuline ning süsteemne, vajades pühendumist ja selget valmisolekut muutuse loomiseks oma koolis. Seetõttu soovime ka liituva kooli juhtkonna ning personali motivatsiooni paremini mõista, enne kui programmitegevustega ühiselt alustada saame.

Samuti – kuna sihtasutus kannab enamiku programmiga seonduvatest kuludest (sh koolituste, materjalide, tugitegevuste jms kulud) – on meie jaoks oluline veenduda, et kool, kelle liitujaks võtame, on päriselt ja tõsiselt valmis kiusuennetusele pühenduma.

2017/2018. õppeaastaks saime programmikasutajateks vastu võtta kokku kuni 10 uut kooli,
kellest kõik on juba välja valitud ning kes on nüüdseks ka ettevalmistustega ühele poole saanud.

See tähendab, et praegu saab liituda koolidega, kes KiVa programmi 2018. aasta sügisest rakendama hakkavad!

Esimese sammuna palume oma liitumissoovist märku anda aadressil info[ätt]kiusamisvaba.ee, misjärel saadame täpsemad juhised edasisteks tegevusteks.

Kuna ettevalmistustegevused 2018/2019. õppeaastaks algavad juba 2017. aasta oktoobrikuus, soovitame koolil oma liitumissoovist märku anda esimesel võimalusel. Vastasel korral võib juhtuda, et kool saab programmitegevustega alustada alles 2019. aasta septembrikuus.


Mida liituv kool programmi abil saab?

KiVa programmiga liituvale koolile võimaldame teadus- ja tõenduspõhist 1.-6. klassidele keskenduvat, ent ka vanemaid klasse kaasa haaravat kooliterviklikku lahendust, kuidas muuta süsteemne kiusuennetus ning sekkumismetoodikad oma kooli argipäeva osaks.

Pakume kooliperele vajalikke koolitusi nii ettevalmistustegevuste ajal kui ka programmi rakendamise ajal (vähemalt 2x õppeaastas); samuti pakume mitmekülgset tuge, et õpetajad aina paremini oskaksid ja ikka edasi jaksaksid (grupinõustamised, individuaalne nõustamine, täiendkoolitused) kiusuennetusega tegeleda.

Kool saab vajalikud käsiraamatud õpetajatele, samuti miniõpikud lapsevanematele ning muud programmitegevuste jaoks vajalikud vahendid (ligipääs intranetis olevatele õppevideotele ja slaididele, vestid ja plakatid paremaks korrapidamiseks, õpilasküsitlus, veebikoolitus klassijuhatajatele jne).

Paremaks väärtuskasvatuseks ning õpitu kinnistamiseks on programmi üks osa ka õpilastele suunatud eestikeelne ja eakohane arvutimäng!

Samuti on üks programmi tähtis osa igakevadine anonüümne ning lihtsasti arvutiekraani taga läbi viidav õpilasküsitlus, mille põhjal kool saab regulaarset tagasisidet oma näitajate kohta.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage julgesti aadressil info[ätt]kiusamisvaba.ee!

---

Leht uuendatud 15.08.2017