KiVa põhimõtteid ja metoodikaid kasutavaid koole on Eestis juba omajagu ning saame nende kogemusi teiega jagada:

 • Väärtustame KiVa programmis kõige rohkem ühtset süsteemi, arenevaid õppematerjale, väga häid koolitusi alustavatele õpetajatele ning tagasiside saamise võimalust.“ - Viimsi Kooli KiVa tiimi liikmed

 • KiVa distsiplineerib kiusajaid, sest nad teavad, et KiVa sekkub koheselt juhtumisse. KiVa on kasulik õpetajale/klassijuhatajale, saamaks ülevaadet õpilastest, kellega töötame. Tänu KiVale saab õpetaja ülevaatlikuma pildi kiusajatest.“ - Viimsi Kooli klassijuhatajad ja tiimi liikmed

 • KiVa aitab koolis tõsta tundlikkuse taset - märgata kiusamist, suurendab mõistmist ja vastutust. Tänu KiVa tundidele oskavad lapsed kiusamist ära tunda, abi küsida ja sekkuda.“ - Rocca al Mare Kool, KiVa õpetaja ja tiimi liige

 • Tänu KiVale ei ole lapsevanem üksi. Ta saab murega pöörduda meeskonna poole, kes on saanud vastava väljaõppe, on neutraalne, delikaatne ja annab tagasisidet.“ - Rocca al Mare Kool, vabatahtlik lapsevanem, KiVa tiimi liige

 • KiVa tiim on neutraalne osapool, kes koheselt sekkub ja saab pakkuda abi, tuginedes toimivale metoodikale. Tõeline rõõm on olnud näha, kuidas KiVa abil kiusamislood leiavad lahenduse.“ - Rocca al Mare Kool, KiVa tiimi liige

 • Alustava KiVa-koolina tundsime juhtkonna tuge. Suureks abiks on olnud koolipoolne ajaressursi pakkumine iganädalasteks koosolekuteks, selgitus- ja teavitustööks kooli kogukonnale ja juhtumite tõhusaks lahendamiseks.“ - Rocca al Mare Kool, KiVa tiimi liige

 • Psühholoogile ja klassijuhatajale on toeks ja ressursiks KiVa meeskond.“ - Rocca al Mare Kool, psühholoog

 • Meie kooliperel on väga vedanud, et saime võimaluse olla KiVa-kool. Kiusamine on läbi aegade olnud õpilaste koolielu üks kurvemaid osi ja üks asi, mis seda kindlasti aitab leevendada, on KiVa programm. Usun, et tänu KiVale on nii mõnegi lapse kooliaeg olnud õnnelikum, ja see ongi kõige olulisem.“ - KiVa tiimi liige Pärnu Rääma koolis

 • Kõige valusam on lapsele koolis, kui eakaaslased teda sõbraks ei taha, tõrjuvad, kiusavad - kui ta jääb üksinda. Meie kooliperel on väga vedanud, et saime võimaluse olla KiVa-kool. Üsna ruttu mõistsime, kui tänuväärsed on KiVa programmi tunnid, mis aitavad luua sõbralikku klassi ja väärtustada iga inimese isikupära rikkusena - see on oluline ja tõhus ennetustöö.“ - KiVa tiimi liige Pärnu Rääma koolis

 • KiVa meeskonnal tuleb vahel siiski lahendada kiusamise juhtumeid, mille positiivne tulemus teeb aga alati rõõmu. Ja seda rõõmu on meile jätkunud, kui laps ütleb, et tal on nüüd kõik korras. Lapsele on turvatunnet loov, kui ta teab, et saab oma murest rääkida. Kui meenutada mõne aasta tagust aega, on õhkkond meie koolis palju rahulikum.“ - KiVa tiimi liige Pärnu Rääma koolis

 • Mina isiklikult tõstaks esile KiVa tundide positiivset mõju. Oma klassis KiVa tunde läbi viies sain hea pildi sellest, millised on õpilaste omavahelised suhted ja probleemide tekkimisel oli nendest teadmistest palju kasu. Mina võin küll öelda, et tänu KiVale lõppes minu klassis ühe poisi kiusamine.“ - KiVa tiimi liige ja õpetaja Pärnu Rääma koolis

 • Arvan, et peaksime oma koolis igal juhul KiVaga jätkama. Lapsed on selle hästi omaks võtnud ja teavad, et iga kiusamisjuhtumiga tegeletakse ja iga kiusatav teab, et on koht, kuhu pöörduda ja kellelt abi saab. Nende nelja aasta jooksul, kui oleme KiVa-kool olnud, on ka lapsed julgemaks muutunud ega karda oma muredega pöörduda kas klassijuhataja või otse KiVa tiimi poole.“ - KiVa tiimi liige ja õpetaja Pärnu Rääma koolis 

 • Põhiline töö tehakse ära algklassides ja õpilastele meeldivad need tunnid väga. Ka õpetajatele meeldib selle teemaga tegelemine, kuna see just lastele meeldib. Sihtasutus Kiusamisvaba Kool aitab programmis osalejaid huvitavate õppematerjalidega ning selleks, et veenduda, kas ennetustöö koolis ka vilja kannab, tehakse igal kevadel küsitlus, mille tulemused teevad ikka ja jälle rõõmu. Väidan julgelt, et meil on koolikultuur muutunud veelgi paremaks; et KiVa programmis osalemine on palju kaasa aidanud meie õppetöö tulemustele. KiVa on andnud meie koolile seega juurde (1) rahulikuma õpikeskkonna, (2) teadlikumad õpilased, (3) kokkuhoidvama, sõbralikuma ja hoolivama koolipere ning (4) vähem suhtlemisprobleeme. Ka meie lapsevanemad hoiavad ja toetavad oma lapse kooli ja kooli tegemisi. Olen tänulik, et selline programm on Eestis käivitunud! Samuti tunneme toetust ja abi sihtasutuse meeskonnalt, kes ikka huvitub meie tegemistest ja annab vajalikku nõu!“ - Valjala kooli juht