Page 5 - KiVa Miniõpik lapsevanematele
P. 5
2. KIUSAMISVASTASED TEGEVUSED KOOLIS JA KODUS ........... 262.1 TEGEVUSED KOOLIS ...................................................................................... 262.1.1 KiVa kooli programm................................................................................. 262.1.2 Tegevused koolis ....................................................................................... 26 2.1.3 Tegevused klassis ...................................................................................... 27 2.1.4 Tegevused kiusamisjuhtumi korral............................................................ 282.2 TEGEVUSED KODUS....................................................................................... 302.2.1 Küsimused on olulised .............................................................................. 30 2.2.2 Kiusatud lapse toetamine ......................................................................... 31 2.2.3 Mida teha? ............................................................................................... 32 2.2.4 Kuidas võiks kõrvalseisja ohvrit aidata? .................................................... 36 2.2.5 Kui sinu last kiusatakse telefoni või interneti teel..................................... 37 2.2.6 Kui sinu lapse kohta on internetti postitatud solvavaid tekste või fotosid 38 2.2.7 Ühe lapse ja tema vanema lugu................................................................ 392.3 „MINU LAPS OSALEB KIUSAMISES – MIDA PEAKSIN TEGEMA?” ..................... 413. KOKKUVÕTE .....................................................................463.1 ESMAABI JUHISED......................................................................................... 46 3.2 MINIÕPIK LAPSEVANEMATELE – KOKKUVÕTLIKULT ....................................... 50 KONTAKTID JA ABI KODU LÄHEDAL ..................................................................... 52 KiVa-meeskonna liikmete nimed ja kontaktandmed ........................................... 545


   3   4   5   6   7