Page 4 - KiVa Miniõpik lapsevanematele
P. 4
SISUKORDSOS JUHISED OOTAMATUTEKS OLUKORDADEKS.......................2Eessõna ................................................................................................................ 6 Eessõna SA Kiusamise Vastu meeskonnalt ............................................................ 71. PÕHILINE TEAVE KIUSAMISE KOHTA.....................................81.1 MIS ON KIUSAMINE? ...................................................................................... 81.1.1 Vaidlused ja lahkarvamused ei ole kiusamine ............................................ 81.1.2 Õrritamine või müramine ei ole kiusamine ................................................ 81.1.3 Kiusamine on olukord, kui korduvalt ja meelega kahjustatakse kedagi,kes on kaitsetu............................................................................................ 91.2 HEATAHTLIKUD KOMMENTAARID, AGA... ...................................................... 10 1.3 KIUSAMISE VORMID ..................................................................................... 13 1.4 KIUSAMINE PUUDUTAB KOGU KLASSI ........................................................... 15 1.5 MIS PÕHJUSTAB KIUSAMIST? ........................................................................ 191.5.1 Kes kiusab – ja keda? ................................................................................ 191.5.2 Mis juhtub ohvri ja kiusajaga? .................................................................. 221.6 KUIDAS KIUSATUD ÕPILAST ÄRA TUNDA? ..................................................... 241.6.1 Muutused käitumises ............................................................................... 24 1.6.2 Mõned märgid, mis võivad viidata kiusamise all kannatamisele: ............. 254


   2   3   4   5   6