L'objectiu de KiVa

Reduir el nombre de casos d'assetjament escolar a través de 3 vies:

Formant els docents amb les estratègies, metodologies i eines pràctiques per prevenir, intervenir i fer seguiment dels casos d'assetjament. 

  Ajudant els nens a reconèixer els propis sentiments i els dels companys, reforçant-ne el sistema de valors per afrontar l'assetjament.

Oferint als pares informació sobre l'assetjament, donant-los pautes perquè puguin identificar-lo i tenir un paper clau en la comunicació escola-casa.



 

Els Pilars de KiVa

 

El programa se sustenta en tres principis bàsics:

1.- Prevenció

KiVa preveu l'assetjament escolar mitjançant accions globals dirigides a tots els alumnes i no només a l'assetjador o a la víctima. Es pretén influir en el grup perquè ells mateixos no fomentin i corregeixin aquestes situacions.

2.- Intervenció

El programa compta amb accions específiques per als casos en els quals ja s'està produint una situació d'assetjament escolar. Estan dirigides tant a l'assetjador com a la víctima i es tria també un petit grup del seu entorn amb l'objectiu que donin suport a la víctima i s'acabi amb l'assetjament.

3.- Supervisió

KiVa compta amb una eina en línia que avalua la situació inicial del centre i fa un seguiment constant dels canvis que es van produint.