Kiva, el programa número 1 en prevenció de l'assetjament escolar

Kiva és el prestigiós programa en prevenció de l'assetjament escolar desenvolupat pel Ministeri d'Educació de Finlàndia l'eficàcia del qual ha quedat demostrada en estudis científics rigorosos.

El 2006 el Ministeri d'Educació finès, preocupat pels casos d'assetjament escolar creixents, va encarregar a un equip expert en psicologia infantil i assetjament escolar un programa específic per eliminar aquesta xacra de les seves aules.

S’ha avaluat KiVa en assajos extensius controlats amb més de 30.000 alumnes d'intervenció i 30.000 de control i s'ha demostrat que el programa redueix de manera molt significativa els casos d'assetjament.

A més, s'han estès els seus efectes positius a una major motivació i millors resultats acadèmics.

Gairebé el 90% de les escoles finlandeses han implementat KiVa. Després haver comprovat la seva alta efectivitat, el seu èxit s'ha traslladat a països d’arreu del món: Suïssa, Holanda, Regne Unit, França, Itàlia, Nova Zelanda, etc… i ja està disponible per als col·legis d’Espanya.